Language:
Comutare în navigare
închide
  • Menu
  • Setting

GRAFORM S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în scopurile: ,,reclamă, marketing și publicitate”,,statistică” .


NOTIFICARE PRIVIND COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta urmatoarele date personale:

  • numele și prenumele

  • informații de contact, inclusiv adresa de email

  • alte informații relevante pentru a transmite clienților oferte personalizate

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), GRAFORM S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor site-ului www.graform.ro.

De asemenea, GRAFORM S.R.L. garantează faptul că informațiile furnizate de către clienți vor fi folosite strict pentru a onora comenzile transmise prin intermediul site-ului www.graform.ro si pentru a transmite știri și promoții relevante.

GRAFORM S.R.L. nu promoveaza spam-ul sau orice altă formă de corespondență nesolicitată. Orice utilizator al www.graform.ro are posibilitatea de opta pentru ștergerea adresei de e-mail din baza de date.

GRAFORM S.R.L. nu va furniza datele personale ale utilizatorilor înregistrați pe site-ul www.graform.ro unui terț, fără acordul explicit al utilizatorului, cu excepția cazurilor în care autoritațile în drept le solicită, în conformitate cu legile în vigoare, în scopul verificării tranzacțtiilor comerciale.

GRAFORM S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră altor companii cu care se află in relații contractuale, numai după incheierea unui angajament de confidențialitate care garantează păstrarea in condiții de securitate sporită a datelor cu caracter personal al utilizatorilor înregistrați pe www.graform.ro. Acești parteneri sunt: societățile de curierat, instituțiile bancare sau ne-bancare sau diversele servicii de plată.

Conform legislației în vigoare, orice utilizator al site-ului www.graform.ro are dreptul, fără consecințe negative asupra sa, de a solicita modificarea, actualizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal înscrise în baza de date a platformei, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, trimise la sediul social al GRAFORM S.R.L., Cluj-Napoca, str. Voltaire nr.15.

GRAFORM S.R.L. garantează faptul că serverele care stochează datele personale îndeplinesc toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea garantării serviciului.

Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal constutie prestarea serviciilor către dvs., precum și interesul legitim al societății noastre.

Termenul de păstrare al datelor colectate de societatea noastră reprezintă termenul general de prescripție.

Utilizatorul iși poate retrage oricând consimțământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor de trafic.

GRAFORM S.R.L. garantează că nu va stoca datele de card, în cazul plăților prin intermediul cardului bancar.